לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך- הגשת בקשה להנגשה אקוסטית לתלמיד/ה בגן הילדים

בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית .על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד) והגברה סביבתית בהתאם לצורך, (עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית.

יש להגיש את הטופס הזה רק לאחר קבלת מסמך המלצה מהמרכז המחוזי לתלמידים כו"ח. 

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי מגיש הבקשה
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא