לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור לימודים בגני ילדים

הטופס מיועד להורים המבקשים לקבל אישור שהבן/הבת לומדים בגן ילדים לצרכי דיווח לביטוח, מס הכנסה וכד'.

לבירורים ושאלות באגף החינוך :  hinuch@shomron.org.il


שם משפחה ושם פרטי
שם משפחה ושם פרטי
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא