לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה למשלוח תלושים וחשבונות במייל

אנו שמחים שבחרת לקבל את התלשים דרך המייל.


רק מספרים, ללא סימנים מיוחדים
רשום על שובר התשלום (8 ספרות)
כתובת מלאה: רחוב, מספר, דירה, שכונה, יישוב
ישמש לשליחת העתק האישור
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא