לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי / בשיפוצים


מומלץ למלא את הטופס דרך דפדפן Chrome בלבד.
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

ניתן לצרף יותר מקובץ אחד
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

ניתן להוסיף יותר מקובץ אחד
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא