לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת רישיון להפקת אירוע חד פעמי ל - 500 משתתפים ומעלה

טופס בקשת רישיון להפקת אירוע חד פעמי ל - 500 משתתפים ומעלה

עפ"י דרישת הכבאות והמשטרה יש להגיש את הבקשה עד 30 יום לפני האירוע.

רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס זה:

  1. תכנית אבטחה חתומה ע"י אחראי בטחון באירוע
  2. תכנית בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות מוסמך
  3. תצ"א

לתשומת ליבכם ביום האירוע יש למסור אישור מהנדס בטיחות ואישור חשמלאי בודק בעת הביקורת הסופית.

-   בקשה שתוגש באופן חלקי לא תטופל עד להשלמת כל הפרטים/מסמכים נדרשים.

 שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים

 rishuy@shomron.org.il


פרטי האירוע
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
פרטי בעל האירוע
פרטי איש קשר מנהל/מפיק האירוע
צירוף מסמכים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא