לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון (למי שלא קיבל הנחה מעל 70% בארנונה בשנת 2020 או 2021)

  • הטופס הזה מיועד לאנשים שלא קיבלו הנחה בארנונה מעל 70% בשנת 2020 או 2021.
  • הזכאות הוא לפי טבלאות הכנסה להנחה בארנונה.
  • רק מי שרשום בתעודת זהות כתושב בית אל יהיה זכאי לקבל את ההטבה דרך הטופס הזה.

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה ורק ילדים מעודכנים בספח יחשבו במספר נפשות
יש לציין רחוב, מספר בית, ת.ד ומיקוד
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה`` ורק ילדים מעודנים בספח יחשבו במספר נפשות
ההצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברשימה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שכיר- יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020 לפי הבחירה. עצמאי- יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
ההצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברשימה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שכיר- יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020 לפי הבחירה. עצמאי- יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
יש לציין ממוצע חודשי לחודשים בהתאם למסלול שביקשת שכיר או עצמאי, על פי נתוני השנה שקדמה לבקשת ההנחה.
יש לרשום את ההפרש בין שכ``ד משמלמים ושכ``ד שמקבלים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
דמי לידה, אישור ביטוח לאומי, מכתב מהישיבה על מלגה וכו'
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא