לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לאישור תושב

אישור תושב ניתן לצורך רכישת נשק, חידוש נשק, מיגון רכב ועוד.

שימו לב:

יש צורך בסריקה של תעודת הזהות כולל הספח.

אישור תושב מופק על בסיס הנתונים הרשומים במשרד הפנים.

המקור ישלח לכתובת הדואר הרשומה במשרד הפנים והעתק יישלח במייל המצוין בטופס.

יש אפשרות להגיע למשרדי המועצה לאיסוף האישור המקורי ידני בהצגת תעודת זהות.


רק מספרים, ללא סימנים מיוחדים
כתובת מלאה: רחוב, מספר, דירה, שכונה, יישוב
ישמש לשליחת העתק האישור
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא