לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לתמרור חניית נכה

טופס בקשה לתמרור חניית נכה

טיפול בבקשה תיעשה בוועדת התנועה ותמרור של המועצה, הועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי במידת הצורך.

לפרטים וברורים - משרדי אגף הנדסה:

03-9066440 שלוחה 0  / pituah@shomron.org.il

ו/או אצל שי קופלר - רכז נגישות: 053-5460388


את מספר המגרש ניתן לקבל במזכירות הישוב ו/או באתר המועצהhttp://smr.bartech-net.co.il/migrash.aspx
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא