לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

עולה חדש - בקשה להנחה בארנונה

  • מי שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות התש"ע - 1950.

  • הנחה בשיעור של 90% עד 100 מ"ר לתקופה של 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה חדש.

    המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

    זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא