לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סקר מידע ושירות לתושבים

תושבים יקרים, 

המועצה מחזיקה מספר רב של אמצעי תקשורת עם התושבים בעידן של רב ערוציות חשוב לנו לשמוע אתכם, כיצד אתם נחשפים למידע ופעילות המועצה. 

נשמח אם תקדשו מספר דקות לענות על השאלות.

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

שאלון זה אנונימי ונעשה אך ורק על מנת לשפר את השירות 


יש לסמן שתי אפשרויות
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא