לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

צרכים רשותיים חגים

הנכם מוזמנים להעלות לשאלון זה צרכים שונים שעולים. 
נשמח אם תכתבו לנו באיזה תחומים תזדקקו לסיוע.
בהתאם לצרכים שיעלו, נעשה מאמץ לסייע בעזרת צוותי המתנדבים.
תודה רבה

You are invited to fill out this questionnaire if you need assistance at this time. We will be happy to hear what your needs are will try to help you with the assistance of our volunteers

Thank you.


במידה והממלא הוא לא הפונה עצמו
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא