לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הצהרת בריאות למבקר במבני המועצה המקומית כפר תבור

מבקר/ת יקר/ה,

לפני כניסה למבני המועצה המקומית, עליך למדוד חום ולהצהיר על גבי טופס זה את ההצהרה הבאה:


הריני להצהיר כי ערכתי היום בדיקה, טרם הגעתי למבנה המועצה המקומית, למדידת חום הגוף , בה נימצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס וכי איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה.
ספרות בלבד
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא