לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חוגים: ביטול השתתפות בחוג

תושב/ת יקר/ה

יש למלא את הפרטים המלאים של טופס זה.

הטופס מועבר למחלקת החוגים לטיפול בביטול הרישום לחוג.


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא