לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - הרשמה למסגרת חינוך מיוחד

טופס זה מיועד להורים לילדים המבקשים זכאות לגן חינוך מיוחד לצורך קביעת ועדת השמה. 

This form is for parents of children with special education needs


Please detail your child``s needs
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
If you dont have documents please note the date for your childs doctor assessment
In case you dont have formal documents, and need guidance fill this
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא