לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סקר שירות צרכים מיוחדים - אגף לשירותים חברתיים

לרגל גדילת היקף המשפחות בעלות צרכים מיוחדים בגוש-עציון, אנו מגדילים את היקף כוח-האדם בתחום ועסוקים בארגון מחדש של השירות בתחום זה.

כחלק מתכנון השירות, נשמח לשמוע את דעתכם כמקבלי השירות, בנושאים הבאים.
אנא ענו על הסקר המצורף.

תודה מראש,
האגף לשירותים חברתיים, מועצה אזורית גוש עציון.


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא