לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הסעות - טופס תשלום בהוראת קבע עבור הסעות תלמידים תש"פ

החיוב יבוצע בארבעה תשלומים:

30/9/19

30/11/19

30/1/2020

30/3/2020


יש לציין שכונה+רחוב+מספר בית
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא