לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הסעות - טופס תשלום בהוראת קבע עבור הסעות תלמידים תשפ"א

החיוב יבוצע בארבעה תשלומים:

30/9/20

30/11/20

30/1/2021

30/3/2021


יש לציין שכונה+רחוב+מספר בית
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא