לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לקבלת היתר בנייה

 יש למלא את הפרטים ,

בדיקתך תבדק ותענה בהקדם

 

 

 


רחוב ומספר
פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא