לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס פתיחת כרטיס ספק/ עדכון כרטיס ספק - החברה הכלכלית לפיתוח מגידו בע"מ

עוסק מורשה 511686552

 

 

 

 


פרטי חשבון בנק
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
אנו החתומים מאשרים בזאת, כי חשבון הבנק המצוין לעיל הוא חשבון הבנק של החברה/ ספק בלבד, וכי החתום מעלה מוסמך לתחום בשם החברה/ הספק.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא