לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

עדכון פרטים - גביה

תושב יקר, 

על מנת למנוע שיבושים במשלוח הודעות וחשבונות לתושב ולהימנע מאי נעימות, נבקשך למלא את הפרטים כמפורט בטופס הנ"ל.

כל הפרטים לשימוש המועצה בלבד, לשירות התושב.


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
צילום הכולל את כתובת הנכס ופרטי הנפשות
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא