לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

תכנית מתאר כוללנית - מפגש 2 שיתוף הציבור 04.12.2019


פרטים אישיים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא