לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הרשמה למלגות

הינך מתבקש/ת למלא טופס זה במלואו ובמדויק. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.
ידוע לי כי במידה ולא מילאתי את השאלון במלואו ו/או לא צרפתי את כל המסמכים המתבקשים (באיכות גבוהה), בקשתי לא תובא לדיון.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
(יש לצרף תמונת פספורט עדכנית של המועמד)
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
(יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח, כולל צילום ברור של תמונת המועמד)
יש לסמן בפורמט DD/MM/YYYY
שלב 1 מתוך 4
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא