לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תמיכה לעמותות לחיזוק ההתיישבות

בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

טופס זה מיועד להגשת תמיכות לעמותות לחיזוק ההתיישבות

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת.

שימו לבבסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת. בנוסף, תקבלו למייל העתק של בקשתכם.

לרשימת הטפסים שיש לצרף לבקשת התמיכה לחץ/י כאן


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי העמותה
פרטי מגיש/ת הבקשה
יש לצרף את המסמכים הבאים:
צירוף מסמכים לכלל התמיכות
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

צירוף מסמכים לתמיכות לעמותות לחיזוק ההתיישבות
בחר קבצים

%

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא