לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור תושב

טופס בקשה לאישור תושב

ניתן לקבל את האישור בדוא"ל/בדואר.

אישור תושב יינתן רק למי שכתובתו בתעודת זהות היא בית אל.

 

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא