לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה: טופס התנגדות

יש למלא את הפרטים הנחוצים בטופס לבקשת התנגדות


ניתן להוסיף מספר מתנגדים לבקשה זו
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא