לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

נבדק על ידי מדא וטרם קיבל תשובה

שלום, 

במידה ונבדקת על ידי מד"א לבדיקת קורונה וטרם קיבלת תשובה אנא מלא פרטים אלו.

לא נשתמש בפרטים אלו לשום צורך אחר מלבד בדיקה מול משרד הבריאות 


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא