לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנגשה לתלמידים

הטופס מיועד לתלמידים בגני ילדים ובבתי ספר,

שזקוקים להנגשה בתחום שמיעה/ראיה/פיזית/לקות למידה.

עליכם למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף

את נספח מס' 1 והמסמכים המפורטים בנספח מס' 2 

לקבלת נספח מס' 1 ונספח מס' 2 לחצו כאן. 

 לפרטים ובירורים: ליאור 0545868881

liorb@shomron.org.il


אני החתום מטה מגיש בקשה להנגשה עבור בני/ביתי
שם משפחה ושם פרטי
שם משפחה ושם פרטי
מומלץ לרשום טלפון של שני ההורים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא