לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

רישום מוקדם לתלמיד / הורה עם מגבלות הדורשת התאמות פיזיות במוסד החינוכי

שימו לב!!! – רישום זה לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכי ההרשמה הרגילים המפורסמים ע"י אגף החינוך במועצה.

במהלך מילוי הטופס תתבקשו להעלות קבצים של תעודת זהות, אבחונים ומסמכים רפואיים . לנוחותכם הכינו קבצים אלה מראש. ללא הוספת הקבצים לא ניתן לשלוח את טופס הרישום


פרטי הורה 1
פרטי הורה 2
פרטי התלמיד
בקשת ההנגשה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא