לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לועדת הנחות שכר לימוד וחוגי מתנ"ס

בקשות ניתן להגיש עד לתאריך 15.11 לא יתקבלו ולא ידונו בבקשות שהוגשו לאחר מכן.

השאלות המסומנות בכוכבית הן שאלות חובה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי מגיש/ת הבקשה
אם אין טלפון קווי - יש לרשום 0
אם אין טלפון נייד יש לרשום 0
אם אין דואר אלקטרוני יש לרשום 0
שלב 1 מתוך 9
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא