לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור מחלקת גבייה לטופס 4


פרטים על הנכס:
למחלקת הנדסה: להלן המלצת מחלקת גבייה / גזברות לטופס 4:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא