לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לסיוע כלכלי למסע לפולין

הטופס מיועד להורים שילדיהם מצטרפים למסע לפולין וקיבלו אישור להשתתפות כספית במסע ממשרד החינוך דרך בי"ס.

יש לצרף לבקשה טופס אישור הנהלת בית הספר חתום ומאושר וחשבונית מס או קבלה של התשלום למסע.

טופס אישור הנהלת בי"ס נמצא באתר המועצה לטופס לחץ כאן

לשאלות ובירורים - המחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך avit@shomron.org.il


שם פרטי ושם משפחה
עיר/מועצה/ישוב/אחר
שם פרטי ושם משפחה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לצרף את הטופס חתום ומאושר
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא