בקשה לסיוע כלכלי למסע לפולין

הטופס מיועד להורים שילדיהם מצטרפים למסע לפולין וקיבלו אישור להשתתפות כספית במסע ממשרד החינוך דרך בי"ס.

יש לצרף לבקשה טופס אישור הנהלת בית הספר חתום ומאושר וחשבונית מס או קבלה של התשלום למסע.

טופס אישור הנהלת בי"ס נמצא באתר המועצה לטופס לחץ כאן

לשאלות ובירורים - המחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך avit@shomron.org.ilשם פרטי ושם משפחה
עיר/מועצה/ישוב/אחר

שם פרטי ושם משפחהלצרף את הטופס חתום ומאושר


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^