לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

מחלקת הגביה - בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק

תושבים יקרים,

עפ"י תקנה 31 לתקנות ההסדרים

במשק המדינה (הנחה מארנונה), ניתנת הנחה לבניין ריק, כמפורט :

הנחה לנכס ריק :

      §  לבעלים של בניין ריק מכל אדם וחפץ, שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות  

הנחה  בשיעור 100%  לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת  תקנה 13

⇐ ההנחה תינתן החל מתאריך הבקשה ובהתאם להנחיות המועצה בכפוף למילוי ההצהרה להלן ע"י מבקש הבקשה.

⇐ על המבקש לצרף : אישורי חברת החשמל  וספק המים בעד התקופה עליה

מבוקשת ההנחה.

⇐ המועצה רשאית לערוך ביקורת בבניין כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה על פי שיקול דעתה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הנכס:
הצהרה זו ניתנת כתמיכה לבקשתי לקבלת הנחה מתשלום הארנונה בגין בניין ריק בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה[הנחה מארנונה ] , התשנ``ג - 1992. בקשה להנחה לפי תקנה 13
שלב 1 מתוך 4
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא