לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תו עירוני


ידוע לי, כי העירייה תסתמך על הצהרתי הנ``ל בהחלטה אם להנפיק לי תווית חנייה המיועדת רק למי שמתגורר בפועל באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר ולפיכך אני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
מבקש להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 6 לחוק עזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו) התעש"ט 2019 ומתחייב להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא