לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ארנונה - טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש / הרוס

בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו או אין משתמשים בו, ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה. יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך  בכתב לרשות המקומית ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הנכס
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא