לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור


פרטי המתלונן
תלונה של עו"ד בשם לקוח: (יש לשלוח ייפוי כוח )
פרטי התלונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא