לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ביטול רישום ממצבת התלמידים

טופס בקשה לאישור גריעה/ביטול רישום ממצבת התלמידים של המועצה

טופס זה מיועד למשפחות שעוברות דירה לרשות אחרת ועליהן להציג לרשות האחרת מסמך המאשר את הסרת ילדיהם ממצבת התלמידים של המועצה.

לידיעתכם, ביטול הרישום יבוצע בפועל לאחר שינוי כתובת.

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים), ימלאו טופס הצהרה (נמצא גם באתר המועצה) 


במידה והמעבר אמור להתבצע בסוף שנת הלימודים אפשר לציין חודש ושנה
פרטי הילדים
פרטי מגיש הבקשה
שם פרטי ושם משפחה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
כתב הצהרה להורים עצמאיים - http://shomron.devurl.net/department/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99/ (נמצא גם באתר המועצה)
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא