לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס מועמדות להגשת מלגת לימודים מועצה מקומית יבנאל ומפעל הפיס בשיתוף פר"ח.

שלום רב!

* הטופס כתוב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לזכר ונקבה כאחד.

מועצה מקומית יבנאל, מפעל הפיס ומשרד החינוך תומכים בתושבי יבנאל המועמדים ללימודים אקדמאיים כולל לימודים לתואר הנדסאי , ומעוניינים להשתתף בפרוייקט פר"ח לקבלת מלגה ע"ס 10,000 ש"ח בתמורה ל 150 שעות התנדבות.

 (130 שעות פר"ח ו 20 שעות פעילות התנדבותית קהילתית)

לפרוייקט פר"ח יש להרשם בנפרד באיזור לימודיכם. 

מס' המלגות למועמדים הנרשמים לפר"ח מוגבל ל 25.

בנוסף, ינתנו 5 מלגות הצטיינות של מעורבות חברתית בשיתוף מפעל הפיס בתמורה ל 150 שעות לטובת הקהילה.

על המועמדים לצרף קובץ המפרט באיזה תחום ירצו להתנדב. 

תנאים והגבלות:

 יש להירשם פעם אחת בלבד. 

קבלה למיזם המלגות מותנה ברישום לשנה"ל תש"פ.

יודגש כי רישום בטופס המצ"ב ו\או רישום ללימודים אינו מבטיח באופן אוטומטי את קבלת המלגה. 

על המועמד מוטלת האחריות המלאה לקיים את הליך הרישום ללימודים על כל שלביו ולמלא את הפרטים בטופס המצ"ב

הינך מתבקש/ת למלא טופס זה במלואו ובמדויק. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.

מידה ולא מולא השאלון במלואו ו/או לא צורפו כל המסמכים המתבקשים (באיכות גבוהה), הבקשה לא תובא לדיון.

קבלה למיזם מותנת בעמידה בתנאי הסף של מפעל הפיס : 

אזרחות ישראלית ורישום כתושב ע"פ מרשם האוכלוסין של משרד הפנים במשך 5 שנים אחרונות .

ללמוד בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.

לא לבצע חונכות דרך גורם אחר.

סטודנט אשר אינו קיבל מימון לשכר לימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה (שכ"ל אוניברסיטאי)

לעבור ראיון אישי

כמו כן, תינתן עדיפות למועמדים בעלי נסיון התנדבותי בקהילה בתחומים שונים.  

 

לתשומת לבכם, להלן פירוט תהליכי המיון/ הקבלה:

סטודנטים:  יש למלא טופס בקשה ולצרף מסמכים נדרשים לפי הקריטריונים.

מועצה / מרכז צעירים: בדיקת המסמכים

מועמדים אשר יעברו לשלב הבא יזומנו לראיון אישי יידרשו למסור אישור העדר חובות למועצה. 

 

ניתן להגיש את המועמדות עד יום רביעי, 10/10/19, י' אלול תשע"ט.  

בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שההזמנה נקלטה במערכת.

בנוסף, תקבלו למייל העתק של בקשתכם.

לשאלות נוספות יש לפנות לאורית אריש , מנהלת מרכז צעירים יבנאל

052-6392652.

ב ה צ ל ח ה !!!

 


פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
יש להזין בפורמט: DD / MM / YYYY
פרטי חשבון בנק - במידה ובקשתך תאושר המלגה תעבור לחשבון זה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
תדפיס חשבון בנק אינו מהווה אישור ואינו יתקבל
ביצוע 20 שעות ההתנדבות- על הסטודנטים לקחת חלק במיזם התנדבות במסגרות שונות לפיתוח והעצמת הקהילה ביבנאל באחד מהנושאים הבאים: ``אזרחים ותיקים``- התנדבות עם ניצולי שואה, העשרה וחונכות ותיקים, העשרה ומתן כלים טכנולוגיים. ``צעירים``- התנדבות למען אוכלוסיית הצעירים (גילאי 18-35) תוך פיתוח מרכז הצעירים ותחום המעורבות החברתית ביישובים. ``אוכלוסיות מיוחדות``- פעילות חוויתית-חברתית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ``חינוך``- הקמת וניהול מרכזי למידה ביבנאל בחופשים הכולל גיוס צוות מתנדבים עבור עזרה לימודית חברתית לתלמידי היישוב
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
אישורים שיש לצרף לבקשה: *אישורים המצורפים לטופס הבקשה לא יוחזרו, נא לצרף צילומים ברורים!
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא