לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה חדש עקב החלפת רכב

מבקש/ת בזאת להציב תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת רכב.
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא