לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להתקנת מונה מים חדש

תושב/ת יקרים,

על מנת שנוכל לקדם את הטיפול בבקשתכם ביעילות ובמהירות, אנא הקפידו על מילוי כלל הפרטים הנדרשים.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

מחלקת הנדסה מועצה מקומית סביון


פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא