לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

בקשתך תישלח למירי פרחי, אחראית רישוי עסקים במועצה אזורית משגב.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי העסק
במקרה של חברה יש לצרף תדפיס מרשם החברות
טקסט קצר המתאר את פעילות העסק
ישוב / אזור תעשייה
פרטי בעלים
כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שם מנהל החברה
מגיש הבקשה
במידה וממלא הטופס הוא מיופה כח יש לרשום מטה: שם מלא, מס` נייד ומייל
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא