לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

הנחיות למילוי הטופס והגשת הבקשה:

  1. יש לשלם אגרת רישיון עסק על פי חוק, תשלום באתר המועצה לפי ההנחיות הבאות: תשלומים---> תשלומי ארנונה ומים--->  לחץ לתשלום בכרטיס אשראי --> תשלומים מזדמנים.

            לתשלום לחצו כאן

         את מספר הקבלה יש לציין בטופס זה.

  1. יש להגיש למדור רישוי עסקים תכנית גרמושקה לרישיון עסק ב - 3 עותקים.  התכנית תכלול: תרשים סביבה 1:2500, מפה מצבית 1:250, תכנית העסק 1:100.

 

  1. רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס זה:

 -  את טופס הבקשה יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

-   בקשה שתוגש באופן חלקי לא תטופל עד להשלמת כל הפרטים/מסמכים נדרשים

 שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים

 rishuy@shomron.org.il


פרטי העסק
איש קשר
שם פרטי ושם משפחה
מסמכים שיש לצרף לבקשה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא