לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

תושבים חדשים למערך החינוך

הטופס ימולא על ידי משפחות שעתידות להגיע לאחד מישובי המועצה  ומיועד להתארגנות האגף לחינוך ומוסדות החינוך לקליטת הילדים.

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il


אפשר תאריך משוער
פרטי הילדים
ציינו לאיזו כתה מיועד הילד/ה
ציינו לאיזו כתה מיועד הילד/ה
ציינו לאיזו כתה מיועד הילד/ה
ציינו לאיזו כתה מיועד הילד/ה
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

אנו מבקשים התחייבות בנוסח הבא : אני מתחייב/ת להסדיר במשרד הפנים את כתובתנו עד לתאריך * 1/7/20 באופן הבא : •שינוי כתובת של ההורים והצגת ספח ת.ז. של האם ושל האב עם כתובת בישוב המועצה. •שינוי כתובת הילדים והצגת טופס ``תמצית רישום אוכלוסין`` על שם כל ילד וילד עם כתובת בישוב המועצה.
בחר קבצים

%

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא