תושבים חדשים

הטופס ימולא על ידי משפחות שעתידות להגיע לאחד מישובי המועצה  ומיועד להתארגנות האגף לחינוך ומוסדות החינוך לקליטת הילדים.

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il

אפשר תאריך משוערלשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^