לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס דיווח מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור


ציין מה נבחר: מספר צרכן או מספר משלם ליד המספר
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
הצהרה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא