לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

משרת מלואים פעיל - בקשה להנחה בארנונה

 • בכפוף להחלטת מליאת המועצה מיום 28.5.18  החל מהתאריך 1.1.2019 ניתן יהיה לעדכן הנחה בארנונה בשיעור 5% למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל וזאת בכפוף להגשת בקשה להנחה בהתאם להוראות הדין בעניין.

  להלן המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להנחה בארנונה:

  צילום ת"ז + ספח פתוח (כולל כתובת וילדים).

  1. במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.
  2. צילום כרטיס משרת מילואים פעיל הכולל את תאריכי השירות או אישור על מעמד משרת מילואים פעיל.
  3. ניתן לפנות למוקד המילואים בטלפון – 03-6553655 או באתר – www.miluim.aka.idf.il

  את הבקשה יש להגיש במלואה החל מ-1.11.18 ועד 31.3.19

  בקשות שיוגשו החל מ-1.4.19 ועד 31.10.19 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.

  בקשות שיוגשו החל מ-1.11.19 לא יידונו כלל.

   המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

  זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

בכל שאלה או בירור ניתן לשלוח פניה בדוא"ל לכתובת: arnona@shomron.org.il


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא