לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת תמיכה - שמירה על החקלאות

בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

טופס זה מיועד להגשת תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בסיוע בשמירה על שטחים ומבנים חקלאיים בשומרון

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת.

שימו לבבסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת. בנוסף, תקבלו למייל העתק של בקשתכם.

לרשימת הטפסים שיש לצרף לבקשת התמיכה לחץ/י כאן


פרטי העמותה
פרטי מגיש/ת הבקשה
יש לצרף את המסמכים הבאים:
צירוף מסמכים לכלל התמיכות
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
צירוף מסמכים לתמיכות לשמירה על החקלאות
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא