לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אזרח ותיק שאינו מקבל קצבה מביטוח לאומי - בקשה להנחה בארנונה

"אזרח ותיק" שאינו מקבל קצבה מביטוח לאומי זכאי להנחה בשיעור של 30% עד מ"ר ובתנאי שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה הממוצעת במשק.

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא