לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך - טופס ערעור שיבוץ גנים תשפ"ב

ממלא טופס זה מעוניין לערער על השיבוץ הנוכחי ולבקש שיבוץ חדש. 


ניתן לציין שני גנים מבוקשים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא