לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הגשת בקשה להפעלת דוכן מזון באירוע חד פעמי

רשימת מסמכים שיש להגיש בצרוף לטופס זה:

 צילום ת.ז. של בעל העסק + ספח

 רישיון עסק

 רישיון יצרן של בעל הדוכן או של הגורם ממנו נרכשת הסחורה

* חשוב לציין - בעל הדוכן יהיה רשאי למכור רק מה שמופיע ברישיון.

שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים

 rishuy@shomron.org.il


פרטי העסק
שם פרטי ושם משפחה
פרטי האירוע
צירוף מסמכים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא