לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חופש המידע

טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998


ניתן לצרף מכתב מודפס . אין חובה לרשום סיבת הבקשה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא