לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים / פרודים

טופס זה ימולא ע"י הורה יחיד לצורך הגשת בקשה לשינוי רישום ילד למוסד חינוכי ו/או לצורך הגשת בקשה לביטול רישום ממצבת התלמידים בעקבות מעבר דירה או לרישום אינטרנטי למוסדות החינוך.

עותק של הטופס יישלח למייל שלך ואותו יש לצרף לטופס לימודי חוץ / טופס ביטול רישום תלמידים

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

 ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.il


שם הקטין
(להלן "הקטין")
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
(להלן "האחראי הוסף")
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא