כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי*

טופס זה ימולא ע"י הורה עצמאי (הורה יחיד) לצורך הגשת בקשה לשינוי רישום ילד למוסד חינוכי ו/או לצורך הגשת בקשה לביטול רישום ממצבת התלמידים בעקבות מעבר דירה

*הורה עצמאי (לרבות הורים גרושים או פרודים)

עותק של הטופס יישלח למייל שלך ואותו יש לצרף לטופס לימודי חוץ / טופס ביטול רישום תלמידים 

לבירורים ושאלות באגף החינוך :

 ruthd@shomron.org.il  hinuch@shomron.org.ilשם הקטין

(להלן "הקטין")(להלן "האחראי הוסף")
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^