לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

קול קורא ליוזמות בתחום התרבות היהודית

יוזמות ופעילות העשרה בנושא התרבות התורנית בקהילות ובבתי הכנסת סביב מעגל השנה וארון הספרים היהודי, חיזוק הזהות היהודית והמורשת הארצישראלית וחיזוק המעורבות הקהילתית.

קריטריונים להגשת הקול קורא:
הפעילות צריכה להיות פתוחה לכלל אפרת
הפעילות מותנית בהשתתפות של מינימום 50 איש
התמיכה תהיה בין 500-5,000 ₪ עפ”י החלטת הוועדה
יש לשים על כל הפרסומים לוגו מועצה, מועצה דתית, מטה צעירים, מתנ”ס ותרבות יהודית.
ההשתתפות פתוחה לעמותות בתי כנסת רשומות בלבד
יש להעביר הצעת תקציב לפני ביצוע, וקבלות לאחר ביצוע
הפעילות צריכה להתקיים בין חודש אלול תשע”ט- סיוון תש”פ
ניתן לגבות תשלום סמלי עד 30 ₪ לאדם לארוע
ארגון והפקת הפעילות באחריות היוזמים

הבקשות ייבחנו ע”י וועדה מקצועית המורכבת מאנשי מועצה, מועצה דתית, מתנ”ס ונבחרי ציבור.
השתתפות הרשות עד 80% מגובה הפעילות וכרוכה בהגשת תוכנית בטופס מקוון.
הוועדה אינה מחוייבת לתקצב את כל האירועים והפעילויות שהוגשו במסגרת הקול קורא.
לא יענו פנויות בנושא תקצוב והשתתפות במהלך השנה.

תאריך אחרון להגשה: כ”ט תמוז תשע”ט, 15.8.19


שם מבקש/אחראי על היוזמה/ פרויקט
מידע אודות היוזמה/ פרויקט
פרטו את עלויות היוזמה כולל עלויות של מוצרים וספקים. לאחר הביצוע חובה להגיש קבלות על מנת לקבל את המימון
יש לפרט ככול הניתן
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא